Karen-Elise

Alle akvareller og tegninger er laget av Den Lille Motespire, med mindre annet er nevnt.

All watercolors and drawings are made by Den Lille Motespire, unless stated otherwise.